​Od školního roku 2020/2021 se naše školka rozrostla o přístavbu, která nám umožnila přijmout více dětí, a to i od dvou let.

  • Jsme čtyřtřídní škola pro 74 dětí, kde jsou třídy rozděleny podle věku.
  • Náš celodenní provoz začíná v 6:00 a končí v 15:30 hodin.

Jelikož jsme škola nacházející se v blízkosti lesů, zaměřujeme se na poznávání přírody a posilování úcty k přírodnímu prostředí.

Naše motto zní:
"Chceme poznávat naší přírodu, protože víme, že když jí budeme rozumět, budeme jí moci i pomáhat."

V rámci rozvoje naší mateřské školy se nově snažíme usilovat o to, aby se mezi děti vracela chuť a radost z pohybu. Neustále se ujišťujeme, že dnešním dětem stále více chybí pohyb. V naší koncepci rozvoje bychom tedy rády reagovaly na dnešní uspěchanou a přemodernizovanou dobu. Vlivem dnešní doby lidé, kteří následně ovlivňují děti, opomíjejí základní lidskou potřebu, potřebu pohybu. Koncepce rozvoje navazuje na environmentální výchova, neboť bychom mezi děti rády vrátily pohyb prostřednictvím přírody.

Vzdělávací obsah vychází z ročních období, jenž jsou pro děti blízká a zajímavá.


Dětem je umožněna svobodná volba při rozhodování, všem poskytnuto citové zázemí a upevňováno zdravé sebevědomí. Děti jsou motivovány k samostatnému myšlení při vzdělávacích činnostech, kde se zaměřujeme především na prožitkové učení.