Ředitelka: Mgr.Veronika Biskupová
Vedoucí stravování: Jana Bucharová

Obědy připravuje: Magdalena Vodolanová,Jana Bucharová
Svačinky chystá: Marcela Peldová, Monika Krejčíková

Stravování žáků

 • Prioritou školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky naší školy a mateřské školy.
 • Žáci se stravují ve Školní jídelně, Jivina 108
 • Kapacita jídelny: 200 strávníků
 • Žáci jsou  přihlášeni na základě písemné přihlášky na začátku docházky nebo v průběhu  školního roku  Případné změny nebo odhlášky se musí nahlásit v kanceláři ŠJ (osobně nebo telefonicky 733 505 986 ).

Odhlašování a výdej obědů

 • Strávník nebo jeho zák. zástupce musí odhlásit nebo přihlásit obědy předem, nejdéle však do 7:00 hod téhož dne(v případě nepřihlášení oběda po nemoci bude strávník bez oběda)
 • Výdej obědů pro žáky ZŠ je od 11.00-12.00 hod
 • Doba výdeje jídel MŠ: odvoz obědů do budovy č.p. 46 je v 11.00 hod
 • Neodhlášené a neodebrané obědy propadají
 • V případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit  (SMS: 733 505 986). První den nepřítomnosti je možno neodhlášený oběd vyzvednout do 11:30 hod. do přinesených nádob, které musí být v dostatečném množství a čisté.

Platba a cena stravného

 • Platbu za obědy lze provádět bezhotovostně bankovním převodem  na číslo účtu  51 - 6900940257/0100
 • Splatnost stravného je vždy za uplynulý měsíc k 15. dni měsíce následujícího, zálohy se nevybírají
 • Ceny obědů se řídí ceníkem platným od 1.5.2023 vyvěšeným i ve školní jídelně 
 • žáci ....        33,-
 • žáci 11let    35,-