Základní škola Jivina je školou málotřídní se dvěma třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle Všebecného vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 14.11.2018

Plánované akce na listopad a prosinec

27. 11. 2018 v 15:30 hod třídní schůzky

2. 12. 2018 rozsvěcení vánočního stromu, hodina bude upřesněna

14.12. 2018 v 16 hodin v sále tělocvičny vánoční besídka

Adventní program pro děti v Muzeu v Mnichově Hradišti - termín bude upřesněn

 04.11.2018

Kroužky

Keramika pro 1. skupinu dětí /seznam je vyvěšený na nástěnce/ se koná v pondělí 5.11. 2018 od 15 hodin a kroužek Dovedných rukou bude vyrábět vaflre v úterý 6.11.2018 ve skupinách po vyučování.

 25.10.2018

Vánoční koncert

Dne 15. 12. 2018  od 18:30 hod se v prostorách tělocvičny na Jivině uskuteční vánoční koncert našeho bývalého žáka Tomáše Vaňka, kterému tímto děkujeme za vystoupení na oslavách 100. výročí založení republiky.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě na Jivině v hodnotě 150 Kč nebo na místě za 200 Kč.

 18.10.2018

Oslava 20.10.2018

Sraz dětí, které se podílejí na programu ke 100. výročí založení republiky, je v 15:45 hod před tělocvičnou.

Celé slavnostní odpoledne začíná v 15 hod na návsi pod lípou.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz