Základní škola Jivina je školou málotřídní se dvěma třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle Všebecného vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 24.05.2018

Dražba panenek

Ve dnech 21.5. - 29.5.. se můžete zúčastnit dražby panenek, které se nedostaly do finále soutěže "Miss panenka junior". Základní cena panenky je 100 Kč, ale své návrhy můžete vkládat do schránky v základní škole. Podrobnější informace naleznete na informačních plakátech nabo přímo v základní škole, kde jsou panenky vystaveny. Ukončení dražby proběhne dne 1.6. 2018 v 16 hodin v jídelně základní školy po skončení jarmarku dětí.

 24.05.2018

Jarmark

Dne 1. 6. 2018 proběhne již tradičně jarmark ku příležitosti Dne dětí. Zde mohou děti prodávat své výrobky, učí se zacházet s penězi a výtěžek jim zcela zůstává. přijďte se podívat. Po skončení jarmarku bude provedena dražba panenek, které se nedostaly do finále soutěže "Miss panenka Junior". Získané prostředky budou věnovány na charitativní účely.

 24.05.2018

Vybíjená ve Veselé

Dne 22. 5. 2018 se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili turnaje ve vybíjené ve škole ve Veselé, kde se utkali se žáky dalších čtyř málotřídních škol. Bohužel se jim příliš nedařilo, ale atmosféra byla příjemná a všem se na návštěvě ve veselé líbilo.

 03.05.2018

Rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce

 

Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Č.j.      36/2018                                                                    

Datum: 26. 4. 2018

 

Rozhodnutí k přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jivina, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona  a § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

Přijímá do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Jivina od školního roku 2018/2019 děti s těmito registračními čísly:

29/2018                                                     33/2018

30/2018                                                     34/2018

31/2018                                                     35/2018

32/2018                                                     40/2018

 

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy Základní školy a Mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy::………………………………………………………

Datum zveřejnění:…3. 5. 2018

 17.04.2018

Hlasování o miss panenku Junior

Do úterý 24. 4 2018 15 hodin se můžete zúčasnit hlasování o tři semifinalistky "Miss panenka junior", které vytvořili naši žáci spolu s rodiči a prarodiči. Tyto panenky budou následně odeslány do finále soutěže pořádané organizací UNICEF. Hlasovat může kdokoliv v chodbě základní školy, kde vhodí do příslušné schránky lísteček s třemi čísly panenk, které se mu nejvíce líbí.

 Zbylé panenky budou vydraženy u příležitosti Dne dětí a výtěžek bude poskytnut na další charitativní účely. Informace včas zveřejníme.

 04.04.2018

Keramika MŠ

Ve čtvrtek 5.4. 2018 od 14:30 hodin proběhne další lekce keramiky.

 04.04.2018

Hasík

V minulých dnech proběhla na naší škole instruktáž žáků týkající se požární ochrany. Svým vystoupením děti zaujal pan Petr Loprais se svými kolegy z Hasičského záchranného sboru v mnichově Hradišti. Čeká nás ještě návštěva hasičské zbrojnice. Všichni se moc těšíme.

 04.04.2018

Miss panenka Junior

Žáci kroužku Dovedných rukou se již druhým rokem zapojili do charitativní akce Miss panenka Junior. Tentokrát dětem pomáhají i rodiče a prarodiče. Po 15. dubnu bychom chtěli dát i občanům možnost hlasovat o 3 nejkrásnější panenky. Podrobnosti včas zveřejníme.

 12.03.2018

velikonoční dílničky

Ve čtvrtek 15.3. 2018 se průběžně od 13:30 hod do 16:30 hod konají Velikonoční dílničky pro děti a jejich rodiče. Můžete přijít kykoliv v daném časovém rozmezí.

Bude možné si vyrobit měkolik výrobků podle daných předloh, ale zároveň i tvořit podle vlastní fantazie. Proto budou vítány i vlastní ozdobičky, vrbové proutky,..., popř. tavná pistole.

 16.02.2018

ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje pro žáky základní školy na dny 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno.

Nepřehlédněte

Dnes je ...

Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 
MŠ: 326 921 578  
skola@skolajivina.cz