Základní škola Jivina je školou málotřídní se dvěma třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle Všebecného vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 30.11.2018

Besídka pro důchodce

Přihlášené děti se sejdou  3. 12. 2018 v chodbě školy v 16:45 hod a po krátkém programu budou odcházet domů.

 14.11.2018

Plánované akce na listopad a prosinec

21. 11. Větrníkový den symbolické připojení k podpoře lidí s cystickou fibrózou.

27. 11. 2018 v 15:30 hod třídní schůzky

28. 12. vánoční dílničky pro děti a rodiče - mezi 14. a 15:30. hodinou v jídelně č.p. 108. pro děti jsou připravena jednotlivá stanoviště, kde si děti mohou vyrobit různé vánoční předměty. Pokud byste si chtěli vyrobit např. vánoční svícen nebo adventní věnec, přineste si, prosím materiál s sebou.

2. 12. 2018 rozsvěcení vánočního stromu v 17 hodin v prostorách za školou

3. 12.  17 hodin vánoční besídka pro důchodce.

14.12. 2018 v 16 hodin v sále tělocvičny vánoční besídka

Adventní program pro děti v Muzeu v Mnichově Hradišti se bohužel pro naplněnou kapacitu nekoná.

Ve škole se opakovaně zapojila do sbírky Sidus a Život dětem podporující děti nemocné a handicapované.

 04.11.2018

Kroužky

Keramika pro 1. skupinu dětí /seznam je vyvěšený na nástěnce/ se koná v pondělí 5.11. 2018 od 15 hodin a kroužek Dovedných rukou bude vyrábět vaflre v úterý 6.11.2018 ve skupinách po vyučování.

 25.10.2018

Vánoční koncert

Dne 15. 12. 2018  od 18:30 hod se v prostorách tělocvičny na Jivině uskuteční vánoční koncert našeho bývalého žáka Tomáše Vaňka, kterému tímto děkujeme za vystoupení na oslavách 100. výročí založení republiky.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě na Jivině v hodnotě 150 Kč nebo na místě za 200 Kč.

 18.10.2018

Oslava 20.10.2018

Sraz dětí, které se podílejí na programu ke 100. výročí založení republiky, je v 15:45 hod před tělocvičnou.

Celé slavnostní odpoledne začíná v 15 hod na návsi pod lípou.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz