Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 03.04.2020

Úkoly na období 6.-8. 4. 2020

Vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce, rozhodli jsme se dětem dát alespoň malý "velikonoční dárek" tím, že jim zachováme velikonoční prázdniny. Proto je na toto období naplánováno méně úkolů a další přibudou až v úterý 14. dubna. Možnost donést úkoly ke kontrole je tedy ještě ve čtvrtek 9. dubna. Přejeme všem poklidné velikonoční svátky - kolektiv základní školy.

1. třída

básnička o jaru - nepovinné, možno si přečíst, naučit se místo koledy, namalovat si obrázek,...

Slabikář str. 61, 78, 79, 80, 81, na youtoube je možné si pustit pohádku Hrnečku vař nebo použít DUM Vosáhlová, Jánské Lázně Hrnečku vař a Drchotová písmeno F

pracovní sešit str. 46

písanka 4 str. 1, 2 /bude i naskenováno v Dokumentech nebo k odebrání na dveřích školy

Matematika str. 49., 50, barevné počítání str. 16 /najdete též v Dokumentech/, vajíčka /viz Dokumenty/

Angličtina - zůstává možnost pracovat na stránkách jazyky-online.info /barvy, jídlo, zelenina, ovoce/

Prvouka str. 53

2.třída

Matematika - M.s 21, 22, 23/1, skolakov.eu

Český jazyk - pracovní list s. 73 a s. 52/3 (monitory), PÍSANKA s. 12, trénovat ČTENÍ, skolakov.eu

Prvouka - Uč. s. 42, 43 a PS s. 43,44,45

ÚTERÝ  online výuka od 10,10 hod. (skype Škola Jivina)

3. třída

Matematika - M s. 25 + Uč. s. 84, 85, M s. 43/4 + do sešitu plánek svého pokoje

Český jazyk -  PS s. 7 + Uč. s. 59 zájmena, PS s. 8 + Uč. s. 60 číslovky, BČ 39, 44 (někteří mají splněno z online výuky)

Prvouka - Uč. s. 44, PS s.s 42/14

Anglický jazyk - PS s. 58,59 - lekce 23 (celá + opsat slovíčka), skolakov.eu (3.třída - NUMBERS)

ÚTERÝ  online výuka od 11,00 hod. (skype Škola Jivina)

4.třída

ČJ učebnice s74,75 - studuj               PS s.16

M učebnice s86  - studuj             M PS s. 16

Vl PS s  17/1

Př učebnice s 48 ( bezobratlí)       Př PS s. 23/1

AJ lekce 24 ( celá + opsat slovíčka)    skolakov.eu (4.třída - NUMBERS)

 

5.třída

ČJ - BČ s. 17     Slohová výchova s.18, 19

M s. 54 /4  ( opiš si vzorec pro výpočet povrchu kvádru)

VL s.25 / učebnice-  zopakuj si   1-5  ( odpovčdi mi přepošli na mail , nebo WhatsApp )

Př- učebnice s 53                Př -PS s. 47/1

AJ lekce 24 (celá + opsat slovíčka a fráze )    skolakov.eu ( 4.třída - Days of the week)

 

 

 

 

 

 31.03.2020

Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
podle vyjádření MŠMT ze dne  23. 3. 2020 budou pro školní rok 2020-2021 probíhat zápisy do 1. ročníku dětí narozených  od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 Online.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě elektronickou přihláškou - vstup zde, tento systém bude přístupný od 1. do 17. 4. 2020, po té je nutné učinit následující kroky:

  1. žádost vytisknout a podepsat (zákonný zástupce) - ručně na formuláři doplnit chybějící údaje (druhý zákonný zástupce, kontaktní adresa, informace o dítěti apod.)

    v případě, že nemáte přístup k počítači a nemůžete tedy přihlášku vyplnit on-line, kontaktujete školu na tel. Čísle 326921577 nebo  777595586  a sjednáme si schůzku (bez dětí) a společně přihlášku vyplníme. V tomto případě s sebou vezměte i kopii rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu, cizinci kopii dokladu o povoleném pobytu. Pokud nemáte možnost přinést kopie, přineste originály a my si doklady okopírujeme.

    Pokud požadujete odklad  povinné školní docházky, stáhněte si v Dokumentech Žádost o odklad povinné školní docházky a pokud již máte stanovisko školského poradenského zařízení /tj. pedagogických poraden/ a lékařské potvrzení, přiložte jej k žádosti

  2. doručit společně s kopií rodného listu dítěte a kopii Vašeho občanského průkazu. Případně s kopií dokladu o povolení pobytu (cizinci).

Možnosti doručení: do 17. 4. 2020

  1. poštou (adresa: Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, Jivina, 294 14),

  2. emailem (DOKUMENT MUSÍ BÝT PODEPSÁN ELEKTRONICKY)

  3. datovou schránkou ig5fxfi

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na veřejně přístupném místě na vchodových dveřích základní i mateřské školy a na internetových stránkách školy nejdéle do 15. května 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží každý zákonný zástupce písemně poštou.

 31.03.2020

Informace pro rodiče MŠ - zápis do školy

Informace pro rodiče o zápisu budoucích prvňáčků najdete v informacích Škola - aktuální informace - link zde

 30.03.2020

Úkoly od 30. 3. 2020

Nadále zůstává možnost přinést v pátek mezi 9. a 11. hodinou před školu do bedýnky splněné úkoly ke kontrole v označené tašce a opět si je vyzvednout v pondělí ve stejném čase.

V Dokumentech též najdete předled na tento týden pořadů UčíTelka, nejen pro Dovedné ruce návod na Rychlý moučník a výrobu papírových 3D vajíček.

1. třída

Matematika

str. 45, 46, 47, 48, možno využít DUM: Hahn,L. Počítání do 20 nebo školákov.eu - číselná osa 0-20, spojovačka /viz Dokumenty 1. třída/

Slabikář

str. 76, 77, pracovní listy /viz Dokumenty - 1. třída/, Pracovní sešit str. 30, 31/, do písanky na str. 29 napiš slova z pracovního sešito 31 tulipánu, písanka str. 30

Prvouka

st. 51, 52

Anglický jazyk

Doporučujeme jazyky-online.info /barvy, jídlo, zelenina, ovoce/

dotazy je možné zodpovídat i na tel. V.Biskupové 777595586 nebo posílat na mail. skola@skolajivina.cz

 

2. třída

Matematika

M s. 18,19 + dodělat s. 20, pracovní list s. 9 (trpaslíci)

procvičovat M na skolakov.eu

Český jazyk

PS. s 28 předložky, pracovní list s. 72 - slovní druhy

PÍSANKA s. 10, 11, trénovat ČTENÍ

procvičovat ČJ na skolakov.eu

Prvouka

Suroviny a výrobky - Uč. s. 38 - 41, PS s. 40,41,42

Každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 10,10 hod bude probíhat online výuka pro druhý rořník. Kdo má možnost, připojí se, jméno na Skypu je Škola Jivina. Pokud nemáte webkameru, nevadí, připojte se jen se zvukem, bude to stačit.

3. třída

Matematika

M s. 23,24, Uč. s. 81,82,83

trénovat násobilku, procvičovat M na skolakov.eu

Český jazyk

PS s. 5 + Uč s. 57 podstatná jména, PS s. 6 + Uč. s. 58 přídavná jména, BČ s. 42

opakovat VS po B, L, M, procvičovat ČJ na skolakov.eu

Prvouka

Uč. s. 41 - 42 (list), 43 (květ), PS s. 38/3, 40/8,9,10

Anglický jazyk

Celá lekce 22 (+ opsat fráze do sešitu), POZOR! - číst i texty v učebnici. Procvičovat na skolakov.eu (AJ pro3.třídu - Toys)

Stále Skypujeme AJ po+st+pá 9,00 hod! Doporučujeme se připojit, cvičíme i čtení a výslovnost....

M+ČJ: každé ÚTERÝ a ČTVRTEK od 11,00 hod bude probíhat online výuka pro třetí ročník. Kdo má možnost, připojí se, jméno na Skypu je Škola Jivina. Pokud nemáte webkameru, nevadí, připojte se jen se zvukem, bude to stačit.

 

4.třída

 

Komunikace s paní učitelkou možná přes WhatsApp ( číslo máš v ŽK), nebo mail ( h.strosova@gmail.com ) ,

procvičování učiva najdeš také na webu - skolakov.eu, nebo v televizi od 10.50 hod na 2.programu - UčíTelka

 

Český jazyk

Čj učebnice s.71,72,73 ( studuj)      ,   PS s. 15,        BČ s. 39,40,          Slohová výchova s 18/7

Matematika

učebnice  M s 84, 85 - studuj,              M - PS s15. 35

Vlastivěda

VL učebnice s.25, 26 studuj             VL -PS s. 12,13,

Přirodověda

Př učebnice s 43 (opakování), s 44 - 47           Př-   PS s .22/ 1,2

Anglcký jazyk

celá lekce 23 (+ opsat slovíčka a fráze do sešítu), pozor! číst i texty v učebnici. Procvičovat na skolakov.eu (AJ pro 3.třídu - Toys)

Stále Skypujeme AJ po+st+pá 10,00 hod! Doporučujeme se připojit, cvičíme i čtení a výslovnost....

5. třída

Komunikace s paní učitelkou možná přes WhatsApp ( číslo máš v ŽK), nebo mail ( h.strosova@gmail.com ) ,

procvičování učiva najdeš také na webu - skolakov.eu, nebo v televizi od 11:35 hod na 2.programu - UčíTelka

 

Český jazyk

Čj učebnice s. 97 studuj              ​Čj - PS s.13,14,15         BČ s 16       nezapomeň na čtenářský deník

Matematika

M s. 48- 52 studuj tabulky  , piš  do sešitu 49 /14,10,  50/3,  51/13,   52/7

Vlastivěda

VL učebnice s21 - 24- studuj      VL - PS s. 15, 16

Přírodověda    

Př učebnice s 51,52                      Př -PS s. 39/3,  44/10,  45/ skládání

Anglický jazyk

celá lekce 23 (opsat do sešitu měsíce a řadové číslovky)  pozor - číst i texty v učebnici.  Procvičovat na skolakov.eu (AJ pro 4.třídu - Months)

Stále Skypujeme AJ po+st+pá 10,45 hod! Doporučujeme se připojit, cvičíme i čtení a výslovnost....

 

 26.03.2020

Informace pro rodiče

Informace se týkají ošetřovného. Na stránkách OSSZ najdete formulář Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, který je nutno každý měsíc vytisknout a předat zaměstnavateli, slouží jako" lístek na peníze od lékaře", který se vyzvedává ke konci měsíce, aby vám mohla být vyplacena příslušná dávka včas. Pokud by se Vám formulář nepodařilo najít či vytisknout, kontaktujte nás.

 26.03.2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost novým informacím týkající se ošetřovného. Na tomto odkazu https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz najdete tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Tento tiskopis můžete vyplnit online formou (vpravo záložka Vyplnit tiskopis), nebo ho vytisknout a vyplnit ručně (dole v záložce Než začnete dole Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění v pdf). Na této stránce dole máte záložky Než začnete a Doplňující údaje, které Vám pomohou. Tiskopis je nutné každý měsíc předat zaměstnavateli, slouží jako "lístek na peníze od lékaře", který se vyzvedává ke konci měsíce, aby Vám mohla být vyplacena příslušná dávka včas. Pokud by se Vám formulář nepodařilo najít či vytisknout, kontaktujte nás.
 10.03.2020

uzavření základní školy

 Od 11. 3. 2020 bude do odvolání uzavřena z důvodu mimořádné epidemiologické situace základní škola.Potvrzení pro zaměstnavatele si budete moci vyzvednout 11. 3. od 9 do 12 hodin nebo po telefonické domluvě na čísle 777595586. Úkoly pro žáky budou průběžně zveřejňovány na stránkách školy.

Obědy budou automaticky odhlášeny.

Znění Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví najdete v Dokumentech a formulářích.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz