Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 27.02.2021

Uzavření školy

Od pondělí 1. 3. 2021 opět uzavřena škola pro všechny žáky, přecházíme na distanční výuku prostřednictvím Teamsů. Rozvrhy jsou uvedeny u jednotlivých ročníků.Hotové úkoly se budou odevzdávat vždy v pátek od 8 do 10:30 hodin a tentýž den odpoledne si jej budete moci do 15 hodin vyzvednout, dojíždějící děti se mohou domluvit o vyzvednutí úkolů individuálně s třídní učitelkou. Distanční výuka je povinná, pokud by měl někdo problém s nedostatkem počítačů v rodině a tím s komplikacemi v připojování, je možné mu zapůjčit tablet školní /omezené množství/.

 27.02.2021

Informace k uzavření škol od 27. února

najdete včetně informací o ošetřovném v oddíle Dokumenty

 19.02.2021

Pondělí v kostýmech

V pondělí 22. 2. mohou děti přijít do školy v kostýmech.

 09.02.2021

Platby za školní družinu

Vážení rodiče, Vy, co jste ještě neuhradili poplatek za školní družinu na 2. pololetí a Vaše děti nemohou chodit do školy, vyčkejte, prosím, na pokyn k zaplacení.

 27.01.2021

Vysvědčení

bude vydáno žákům prezenční výuky ve čtvrtek 28. 1. 2021 během výuky, žákům distančního vzdělávání 28. 1. v odpoledních hodinách nebo po domluvě s třídní učitelkou. Žáci dostanou výpis z vysvědčení, který si ponechají doma.

 11.01.2021

Třídní schůzka on-line

Vážení rodiče, 

nabízíme Vám dne 14. ledna 2021 /čtvrtek/ třídní schůzku přes systém Teams, kam se přihlásíte jako Vaše děti v těchto časech: 1.tř. v 16 hodin, 2.tř. v 16:30 hodin, 3. tř. v 17 hodin, 4. tř. v 17:30 hodin a 5. tř. v 18:00 hodin. Pokud bude vyučující potřebovat individuální konzultaci, bude Vás kontaktovat individuálně.

 06.01.2021

Poplatky za školní družinu

Vzhledem ke stávající situaci se poplatky za školní družinu zatím vracet nebudou. Toto bude řešeno až na konci školního roku, zejména pro děti, které do školy chodit nemohly, ostatní žáci v době provozu školy možnost navštěvovat školní družinu měli. děkujeme za pochopení.

 28.12.2020

Týden od 4. do 8. ledna 2021

Do školy nastupují 4. ledna 2021 žáci 1., 2., a 5. třídy.. Opět platí pobyt ve škole v rouškách, bez tělěsné a hudební výchovy. Výuka bude probíhat od 8 do 12 hodin. Ranní i odpolední družina bude fungovat. Proto prosíme rodiče, aby dětem do notýsku v pondělí ráno napsali, zda budou chodit do družiny ranní, odpolední a na oběd nebo nebudou tyto služby využívat. /tyto informace mohou napsat i dříve do Teamsu, mailu nebo formou SMS/. Dále prosíme o to, aby děti měly náhradní oblečení /tepláky, ponožky/ pro případné převlečení po pobytu venku. Dále se obracíme na rodiče s prosbou, aby děti při jakýchkoliv příznacích nemoci ponechali děti doma, abychom co nejvíce udrželi v současných podmínkách provoz školy .

Pokud by žáci 3. a 4. třídy měli zájem o oběd, budou si jej moci vyzvednout do přinesených nádob. Zájemci mají dát vědět do 3.1. 2021 formou SMS na tel. číslo 604305202. Sledujte i info na Teamsu.

 

 22.12.2020

Přání

Všem dětem a rodičům přejeme příjemné prožití Vánoc, do nového roku hodně sil, optimismu a hlavně zdraví. Děkujeme též za spolupráci a těšíme se, že se sejdeme v plánovaných termínech a běžném provozu. Kolektiv zś a MŠ

 29.10.2020

Pokyny k distanční výuce

Po přihlášení do systému Teams najdete pod názvem Vašeho týmu/např. prvňáci, čtvrťáci,..../ nápis obecné ve kterém najdete rozvrh pro vysílání. V jednotlivých "kanálech" - předmětech najdete podrobnější informace .  Podle rozvrhu se přihládíte v příslušném "kanálu" /český jazyk, angličtina,.../ a objeví se výzva k připojení /modré tlačítko/, dáte potvrdit/2x/. Nic jiného nebudete mačkat.  Popř. zkontrolujete, zda je zapnutá kamera a mikrofon. Dbejte vždy pokynů vyučujících.

Úkoly se budou odevdávat opět vždy v pátek od 8 do 11 hodin a tentýž den od 12 do 15 hodin si je budete moci vyzvednout. Dojíždějící se domluví s třídními učitelkami. Úkoly plní i ti, co nemohli být z vážného důvodu k vysílání, které je povinné, připojeni. Pokud se budou u počítače střídat sourozenci, vždy se musí přihlásit svým účtem.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz