Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 29.06.2020

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a dětem za vytvoření pěkné atmosféry při předávání závěrečného vysvědčen ídne 26.6.2020.

 23.06.2020

Středa

pěší výlet na Klášter s možností koupání.Návrat pravděpodobně autobusem ve 13:15hod.

 22.06.2020

Poslední týden ve škole

V pondělí a úterý proběhne ještě výuka ve skupinách dle rozvrhu. Ve středu a ve čtvrtek proběhnou různé aktivity jako hry, vycházky, pobyt v přírodě a za příznivého počasí i koupání. Děti přijdou do školy ve sportovním oblečení, s batůžkem, ve kterém bude svačina a pití, dle počasí s pokrývkou hlavy a hlavně pohodlnou obuví. Pokud si chtějí rodiče ponechat své dítě doma, oznámí to škole.V pátek v 8 hodin se ve školní jídelně uskuteční rozdávání vysvědčení, kterého se mohou zúčastnit samozřejmě i žáci, kteří školu nenavštěvovali, ale také  rodiče. V tento den již nefunguje družina a všichni žáci jsou automaticky odhlášeni z oběda. Zájemci o oběd se předem nahlásí u vedoucí stravování. Někteří žáci mají ve škole ještě přezůvky, boty na tělocvik, výkresy atd. Je potřeba odevzdat i učebnice.

 

 

 17.06.2020

Třídní schůzka pro ZŠ

Veškeré informace najdete v příloze v Dokumentech. Pokud budete mít nějaké dotazy či připomínky, pište nám je na  email školy skola@skolajivina.cz nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

 15.06.2020

Informace pro rodiče budoucích prvňáků na školní rok 2020-2021

  1. Předkládáme přehled  pracovních sešitů , které jste si jako rodiče částečně hradili sami. Z celkové uvedené ceny se odečítá částka 200 Kč, na kterou máte podle zákona právo a hradí ji ze svých prostředků zřizovatel. Část učebnic, které tu nejsou uvedeny /Slabikář, matematika/ jsou hrazeny z prostředků školy.

 

1.třída

cena

barevné počítání

79,-

PS ke slabikáři

64,-

písanka-uvol. cviky

32,-

živá abeceda- PS

41,-

hravá prvouka

99,-

písanka 1

19,-

písanka 2

19,-

písanka 3

19,-

písanka 4

19,-

první psaní

33,-

CELKEM

424,-

 

  1. Naše škola zajišťuje žákům potřebné pomůcky – vyúčtování proběhne v měsíci září

Sešit 512 – 3 ks

Sešit 644

tempery

Tužka č.1

Tužka č.2

Vodové barvy

voskovky

štětec

Hodiny papírové

lepidlo

izolepa

ořezávátko

modelína

guma

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Ostatní jako jsou pastelky, desky na sešity, zástěra na výtvarnou výchovu, boxík na svačinu nebo ubrousek na svačinu, přezůvky,  oblečení na tělesnou výchovu…….si zajišťujete sami. Není nutné vybavovat děti psacím perem, to se používá nejdříve v období Vánoc. Není nutné mít vše nové, naopak – chodíme často do přírody a  počítejte s tím, že se děti umažou

  1. Není třeba s prvňáky trénovat psaní, počítání atd., spíše se přes prázdniny zaměřit na samostatnost v oblékání, přípravě věcí, plnění drobných úkolů, dolaďování problémů s výslovností, která je velice důležitá pro další školní práci.
  2. Hodně si s nimi povídejte, hlavně o reálných věcech, často žijí v nějakém  smyšleném světě počítačových her.
  3. Hrajte s nimi společenské hry typu pexesa, Člověče, nezlob se atd. a naučte je prohrávat.
  4. Vzhledem k počtu  budoucích prvňáčků, budou moci být  vyučováni samostatně.
 09.06.2020

Vyúčtování plateb za družinu a ochranné štíty

podrobný přehled najdete v Dokumentech. Žákům, kteří navštěvují školu od 25. května bylo vráceno za 2 měsíce školné za družinu, těm, co nenastoupili vůbec za tři měsíce. Odečtena byla částka za zakoupené ochranné štíty.

 03.06.2020

Rybářský kroužek

Zájemci o rybářský kroužek se mají dostavit v úterý  9. 6. 2020 v 17 hodin do klubovny Obecního domu Mukařov.

 03.06.2020

Platby pracovních sešitů

Obracíme se na rodiče žáků s prosbou o platbu pracovních sešitů na školní rok 2020/2021, kterou mohou zasílat na účet školy č. 51-6900940257/0100 /s uvedením jména a poznámky PS - pracovní sešity/nebo ji zaplatit v hotovosti u paní Hajlichové nejpozději do 20. 6. 2020.

1. třída - 224 Kč /celková cena činí 424 Kč, ale žáci mají ze zákona nárok na  poskytnutí pomůcek ve výši 200 Kč /,

2. třída - 243 Kč

3. třída- 519 Kč

4. třída- 675 Kč

5. třída - 442 Kč

Podrobný přehled je k náhlédnutí ve škole nebo u paní Hajlichové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26.05.2020

Keramika

Vážení  rodiče,

na webu v sekci formuláře máte uvedený dopis od  Mgr. Krejsy, který zajišťuje keramický kroužek pro vaše děti, na jehož základě jsem se rozhodla Vám nabídnout následující možnosti:

  1. U dětí, které nenavštěvují ZŠ ani MŠ, bude kurz ukončen – u dětí končících docházku vyúčtováním podle pravidel uvedených v dopise.
  2. Kdo nemá  ještě zaplaceno, zaplatí pouze uskutečněné lekce
  3. U žáků ZŠ, kteří chodí do školy je možné do 12. 6. lekce dokončit /termíny by byly možné příští týden kromě úterý/

Podrobný přehled bude vyvěšen na nástěnkách v MŠ a ZŠ a v příloze Dokumenty. Cena za lekci je 120 Kč.

 21.05.2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

najdou rodiče, kteří ještě nevyplnili formulář pro děti nastupující do školy dne 25.5.2020, v sekci Formuláře ke stažení u mateřské školy.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz