Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 12.05.2021

Provoz školy od 17. 5. 2021

Podle pokynů ministerstva školství se obnovuje od 17. května provoz škol v plném rozsahu. To znamená, že se žáci budou učit podle rozvrhů platných na začátku školního roku. Tělesná výchova bude probíhat převážně ve venkovních prostorách, proto budou mít žáci s sebou potřebnou výbavu. Zůstává povinnost nošení  ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorách a testování vždy jednoukrát týdně /v pondělí/. Bude obnoven  v plném rozsahu provoz školní družiny. Dále bude možné uskutečnit další lekce keramického kroužku, ostatních kroužků je ponecháno na vedoucích. Proto sledujte , prosím, další informace. I nadále se budeme platit dodržování některých hygienických zásad /dezinfekce rukou, soustřeďování žáků do větších skupin spíše ve vyjímečných případech, zachování organizace školního stravování za současných podmínek,..../.

Děkuji za pochopení V. Biskupová

 05.05.2021

Rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce pro rok 2020/2021

najdete v dokumentech, na dveřích mateřské  a základní školy .

 04.05.2021

Mimořádná situace

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že vyskytl v pedagogickém sboru pozitivní výsledek testu na onemocnění covid a většině pedagogického sboru byla nařízená karanténa, jsme nuceni přistoupit s platností od 5. 5. 2021 k omezení provozu základní školy následujícím způsobem: 1. ročník bude docházet do školy a bude se učit s paní učitelkou Pytlounovou. Další ročníky přejdou na distanční výuku a o rozvrhu je budou informovat třídní učitelky Pokud nedojde ke změně, tento stav by měl trvat do 14. 5. Formulář na ošetřovné se nemění a najdete jej na stránkách správy sociálního  zabezpečení.

Děkujeme za pochopení a zároveň Vás žádáme, abyste nahlásili případný výskyt onemocnění nebo při výskytu příznaků nechali dítě otestovat.

 23.04.2021

Parkování

Vážení rodiče, pokud parkujete v prostorách za školou, neparkujte, prosím, na travnatých plochách. Děkujeme

 23.04.2021

Parkování

Obracíme se na Vás s prosbou o respektování těchto pravidel pro parkování před mateřskou školou:

  1. Pošta bude mít stálé vyhrazené místo na parkování označené příslušnou tabulí, zejména z toho důvodu, že paní vedoucí pracuje na více místech a převáží těžké zásilky.
  2. Další místa budou vyhrazena pro Vás rodiče, respektujte, prosím, značení, aby se tam vešel stanovený počet aut.
  3. Můžete též využívat parkování za základní školu ale ne na travnatých plochách.
  4. Obracíme se i na ostatní občany, aby byli ohleduplní a parkovací místa v době provozu mateřské školy a pošty přenechali pro potřeby těchto institucí.Děkujeme za pochopení.
 08.04.2021

Dopis pro rodiče k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, nahlédněte prosím do oddílu Dokumenty a formuláře, kde jsou pro Vás připraveny aktuální informace.

 07.04.2021

Doplňující informace pro rodiče dětí zapisovaných do 1. třídy

Po ukončení zápisu dne 8.4. Vám bude přiděleno registrační číslo pod kterým bude veden celý spis dítěte /zašleme SMS, mailem,..../

 07.04.2021

Informace ke znovuotevření základní školy od 12.4.2021

Informace budou průběžně přidávány dle pokynů ministerstva školství a zdravotnictví. První důležitou informací je to, že děti i personál bude dvakrát týdně testován s vyjímkou těch, kteří onemocnění covid v posledních 90 dnech prodělali. To ale musí doložit potvrzením /dětský lékař/, jinak se musí podrobit testování též.

K zajištění provozních podmínek Vás prosíme o rychlou reakci na to, zda dítě do školy nastoupí, bude se ve škole stravovat a bude pro něho nutný pobyt ve školní družině.

 

 27.02.2021

Uzavření školy

Od pondělí 1. 3. 2021 opět uzavřena škola pro všechny žáky, přecházíme na distanční výuku prostřednictvím Teamsů. Rozvrhy jsou uvedeny u jednotlivých ročníků.Hotové úkoly se budou odevzdávat vždy v pátek od 8 do 10:30 hodin a tentýž den odpoledne si jej budete moci do 15 hodin vyzvednout, dojíždějící děti se mohou domluvit o vyzvednutí úkolů individuálně s třídní učitelkou. Distanční výuka je povinná, pokud by měl někdo problém s nedostatkem počítačů v rodině a tím s komplikacemi v připojování, je možné mu zapůjčit tablet školní /omezené množství/.

 27.02.2021

Informace k uzavření škol od 27. února

najdete včetně informací o ošetřovném v oddíle Dokumenty

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz