Ze života školy
Školní rok 2016 -2017 PDF Tisk

Vysvědčení se vydává dne 30. 6. 2017 v 8 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Č.j. MŠ 18/2017

Datum: 26. 5. 2017

Rozhodnutí k přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jivina, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Přijímá k předškolnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Jivina od školního roku 2017/2018 děti s těmito registračními čísly:

MŠ 2/2017 MŠ 7/2017

MŠ 3/2017 MŠ 11/2017

MŠ 4/2017 MŠ 12/2017

MŠ 5/2017 MŠ 15/2017

MŠ 6/2017 MŠ 17/2017

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy Základní školy a Mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00

Podpis a datum podpisu ředitele školy: 26. 5. 2017 Veronika Biskupová

Datum zveřejnění:2. 6. 2017

Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Informace pro rodiče dětí, které nebyly přijaty do mateřské školy:

Ze všech přihlášek přijatých v době řádného zápisu do mateřské školy byl vytvořen pořadník v souladu s platnými kritérii pro přijetí dětí do Základní školy a mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 .V případě, že se uvolní místo v mateřské škole bude toto místo nabídnuto zákonným zástupcům dětí podle tohoto pořadníku.

V Jivině dne 2. 6. 2017

MŠ 9/2017

MŠ 14/2017

MŠ 13/2017

MŠ 16/2017

MŠ 10/2017

MŠ 8/2017

Tito obdrží písemné vyrozumění

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Č.j. 42/2017

Datum: 26. 4. 2017

Rozhodnutí k přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jivina, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Přijímá do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Jivina od školního roku 2017/2018 děti s těmito registračními čísly:

20/2017 24/2017 28/2017

21/2017 26/2017 30/2017

22/2017 27/2017 32/2017

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy Základní školy a Mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00

Podpis a datum podpisu ředitele školy: 26. 4. 2017 Veronika Biskupová

Datum zveřejnění:2. 5. 2017


 

Plánované akce na červen: 1. 6. v dopoledních hodinách muzikál Káťa a Škubánek

odpoledne od 15 do 16 hodin  tradiční jarmark, kde si mohou děti z mateřské školy i základní školy prodávat své výrobky /pečivo, hračky, sazenice..../. Po skončení jarmarku, přibližně v 16 hodin "Hravé odpoledne s řemesly, děti si budou moci vyzkoušet např. co dělá pekař, zedník, kominík,.....

 

Plánované akce na květen: 18.5. školní výlet - Staré Hrady

 


Zápis do mateřské školy se bude konat dne 11. 5. 2017 od 10:30 do 11:15 hodin v budově mateřské školy.

Vezměte  s sebou občanský průkaz a  rodný list dítěte.

Každý zúčastněný bude veden po celou dobu  správního řízení pod registračním číslem. Výsledky zápisu budou zveřejněny na internetu, přesné datum bude oznámeno v den zápisu.

Kritéria pro přijímání

Ředitelka školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií sestupně:

1. Dosažení předškolního věku dítěte /t.j., 5 let/ v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku / dle § 179 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů/  pro děti s trvalým pobytem

2. Místní příslušnost /spádová oblast, t.j. - trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola a pravidelná docházka/

a/ dosažení 4 let věku dítěte k 1.9. 2017

b/ dosažení 3 let věku dítěte k 1.9. 2017

3. Trvalý pobyt v okolních obcích

a/ dosažení 5 let věku dítěte k 1.9. 2017

b/ dosažení 4 let věku dítěte k 1.9. 2017

c/ dosažení 3 let k 1. 9. /se zkušební dobou 3 měsíce/

4. Děti mladší tří let ale straší dvou let k 1.9. 2017 /se zkušební dobou 3 měsíce/

a/ s trvalým pobytem

b/ s trvalým pobytem v jiných obcích

 

10. 5. besídka ke Dni matek v 16 hodin ve školní jídelně

V letošním roce byla naše škola vybrána k zjišťování výsledků žáků 5. ročníku v českém jazyce, matematice a angličtině prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET .

Plánované akce na duben: návštěva Dobrovických muzeí - programu o řemeslech pro děti ze ZŠ i MŠ. Odjezd od školy v 7:30 hod. Návrat přibližně ve 12 hodin.

12. dubna v 15.30 hodin se konají třídní schůzky.

10. - 17.4. SBĚR PAPÍRU -kontejner přistaven za školou

11. dubna se uskutečnil zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017 - 2018, k zápisu přišlo 12 dětí. Výsledky budou zveřejněny dne 2. 5. 2017 na dveřích budovy školy a internetových stránkách.

Dne 6.4. 2017 proběhly ve školní budově Velikonoční dílny pro děti a rodiče.

V měsíci březnu již tradičně žáci z mateřské i základní školy navštíví místní knihovnu.

Dne 11. března v 17 hodin se žáci základní i mateřské školy z budou podílet na programu  oslavy Mezinárodního dne žen pořádané obecním úřadem ve školní jídelně.

V úterý 7. března proběhne ve škole beseda s policií České republiky.

Jarní prázdniny - 27. 2. až 5. 3. 2017, v této době uzavřena i mateřská škola z důvodu malého zájmu.

26. 2. 2017 ve 14 hodin v tělocvičně na Jivině - maškarní bál pro děti

Přehled akcí na nejbližší období:

Info z MŠ: V pondělí 5.12.2016 nás navštíví Mikuláš, anděl a hodný čert :-)

Info z MŠ: V pátek 18.11.2016 MŠ uzavřena. Bude probíhat úprava v přízemí budovy. Děkujeme za pochopení.

Info z MŠ: Ve středu 16.11.2016 bude v MŠ probíhat fotografování. Fotografovat nás bude profi maminka z naší školky, za což moc děkujeme :-)

Info z MŠ: Velice děkujeme především mamince Zuzce Zikmundové za organizaci, přípravu a nachystání výborných dobrot na Dýňobraní, dále všem kteří se na přípravě podíleli a napekli a v neposlední řadě všem zúčastněným, bez kterých by to nešlo :-) Účast byla hojná a atmosféra více než příjemná :-)

Info z MŠ: Ve čtvrtek 10.11.2016 ve spolupráci s maminkou z naší školky pořádáme v jídelně MŠ od 15.30 hodin Dýňobraní. Budeme ochutnávat dýňové dobroty, tvořit, malovat, povídat a děti si odnesou dáreček pro radost.

Na 8. 12. 2016 plánujeme  návštěvu kina v Mnichově Hradišti na představení Lichožrouti.

7. 12. 2016 se koná v základní škole od 15:30 hodin třídní schůzka.

Od 22. listopadu začíná kurz plavání pro žáky základní školy a  přihlášené předškolní děti z mateřské školy.

Na den 18. 11. 2016 je vyhlášeno pro základní školu ředitelské volno.

Info z MŠ: 19.10.2016 naučný program se studentkami střední pedagogické školy z Turnova na téma "Zdravý zoubek". Začátek v 9 hodin.

Info z MŠ: 17.10.2016 Drakiáda, 15:30 hod., u kapličky. Při nepřízni počasí se drakiáda přesouvá na jiný termín. Těšíme se na shledání.

Info z MŠ: 6.10.2016 Kytarový koncert v ZŠ, začátek v 9 hod.

Info z MŠ: 4.10.2016 Divadelní představení v MH s názvem "Krejčík Honza", odjezdv 8:25 hod.

Info z MŠ: 3.10.2016 první a ukázková lekce kroužku angličtiny, začátek ve 12:15 hod. v jídelně MŠ. Kroužek angličtiny se koná každé další pondělí.

Info z MŠ: 20.9.2016 Exkurze do Dobrovice s názvem "Od motyky k traktoru", odjezd v 7:55 hod., návrat cca ve 12 hod.

Info z MŠ: Logopedie se koná každé uterý. Pozor: náhradní lekce za 20.9. je v pondělí 19.9.!

Třídní schůzky pro mateřskou školu 5.9.2016 v 15:30 hodin, pro základní školu 6.9. v 15:30 hod.

Školní rok 2016/17 začíná v naší škole ve čtvrtek 1. září 2016 v 08:00 hod.

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM v sobotu 10. září 2016

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou Lesa.

Fotogalerie z Pohádkového lesa zde

Aktualizováno Čtvrtek, 29 Červen 2017 12:33