Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 11.05.2022

Zápis cizinců

Zápis dětí cizinců

se koná

a/ do 1. ročníku základní školy dne 1. 6. 2022 od 8 do 9 hodin v budově základní školy č.p. 9

S sebou  doneste : žádost o přijetí - ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí přímo ve škole, doklad totožnosti dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, doložení místa pobytu dítěte

b/ k předškolnímu vzdělávání dne 2.6. 2022 od 10 do 11 hodin v budově mateřské školy č.p.46

S sebou doneste: žádost k předškolnímu vzdělávání , doklad totožnosti dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, doložení místa pobytu dítěte, potvrzení dětského lékaře v ČR o povinném očkování dítěte,imunitě či kontraindikaci /povinné u dětí , které se nehlásí k povinné školní docházce.

 11.05.2022

Inzerát

Základní škola a Mateřská škola Jivina

přijme pro školní rok 2022-2023

kvalifikovanou učitelku pro 1. stupeň základního vzdělávání .

 

Své žádosti se životopisem můžete zaslat nebo osobně odevzdat do 25.5. 2022 popř. se osobně zúčastnit pohovoru, termín Vám bude sdělen. 

 19.04.2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022-2023

Proběhne 25.4. 2022 od 14 hodin v budově školy, je dobré využít rezervačního systému na tel. 326921577. S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, přihlášku k povinné školní docházce, popř. žádost o odklad školní docházkys příslušným vyjádřením dětského lékaře a školského poradenského pracoviště. Zápis pro ukrajinské děti proběhne v termínu po 1.6., termín bude včas oznámen.

 19.04.2022

Třídní schůzka

se koná ve středu 20.4. 2022 v 15:35 hodin ve školní jídelně.

 16.03.2022

Ukliďme si Česko

I naši žáci přispěli dne 15. 3. 2022 k této akci úklidem obce a jejího okolí, odpadem naplnili několik pytlů.

 16.03.2022

Zápis do 1. třídy

je naplánován pro letošní rok na den 25. 4. 2022, popř. v náhradním termínu 27. 4. 2022. Sledujte, prosím, i nadále webové stránky školy.

 16.03.2022

Velikonoční dílničky

Pokud nám situace dovolí, chtěli bychom uspořádat dne 4. 4. 2022 pro rodiče s dětni velikonoční dílničky, o podrobnostech budete informováni.

 18.02.2022

Výskyt onemocnění na škole a nová opatření po skončení testování

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že se v tomto týdnu opět potvrdil mezi dětmi případ onemocnění covid 19. Vzhledem k přísnějším protiepidemiologickým opatřením v předchozím období (tj. nošení roušek i při výuce) ze strany žáků i učitelů, nemusela být nařízena karanténa. Přestože se po 18. únoru již nebudou žáci testovat na toto onemocnění, žádáme Vás, abyste do školy neposílali děti s příznaky nemoci, tj. s nachlazením, kašlem……I nadále zůstává povinností nošení roušek ve všech společných prostorách školy a školní jídelny.

Dále se ve škole vyskytují neštovice.

                                                                                                                       Děkujeme za pochopení

                                                                                                                       V. Biskupová, 18. února 2022

 05.02.2022

Doplňující informace

V pondělí 7.2. proběhne před vyučováním pravidelné testování,kdo má potvrzení o prodělání nemoci, ať jej předloží a bude po dobu 30 dnů od testování osvobozen. Vzhledem k dalším výskytům onemocnění budeme všichni nosit ochranu úst i při výuce.Dále upozorňujeme, že se ve škole vyskytly neštovice.

 02.02.2022

Čtvrtek 3.2.2022

Ve čtvrtek pokračujeme distanční výukou, V pátek 4.2. jsou pololetní prázdniny a vysvědčení bude předáno až v pondělí 7.2.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz