Základní škola Jivina je školou málotřídní se dvěma třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle Všebecného vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 19.06.2018

Školní výlet

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se vydáme do Doks do Muzea Čtyřlístku a na parník. Rodiče si zajistí dopravu dětí ráno na 7:15 hod na hlavní nádraží v Bakově nad Jizerou. Odtud budeme pokračovat vlakem do Doks. Zpátky se vrátíme opět na nádraží do Bakova v 15:10 hod, kde si rodiče děti opět vyzvednou.

S sebou: oblečení dle počasí, pohodlnou obuv, doporučujeme přikrývku hlavy, sluneční brýle, ochranný krém, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, kapesné dle uvážení rodičů. V případě příznivého počasí a po souhlasu rodičů si s sebou vezmou děti i plavky.

 07.06.2018

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Č.j.  MŠ 24/2018
Datum: 6. 6. 2018

Rozhodnutí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jivina, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona  a § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Přijímá k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole při  Základní škole a Mateřské škole Jivina od školního roku 2018/2019 děti s těmito registračními čísly:

MŠ 4/2018 MŠ 12/2018
MŠ 5/2018 MŠ 14/2018
MŠ 7/2018 MŠ18/2018
MŠ 8/2018 MŠ 19/2018
MŠ 10/2018 MŠ 21/2018
MŠ 11/2018 MŠ 22/2018

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy Základní školy a Mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00

Podpis a datum podpisu ředitele školy:
Datum zveřejnění:…7. 6. 2018

 07.06.2018

Informace pro rodiče nepřijatých dětí

Nepřijaté děti byli podle dosažených kritérií dle Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a při překročení kapacity školy seřazeny do seznamu. V případě uvolnění místa v mateřské škole budou zákonní zástupci postupně oslovováni. Pokud nebudou mít o místo zájem, písemnou formou se ho vzdají a podstoupí tak nabídku dalšímu v seznamu. V tomto případě musí být podána nová žádost o přijetí.

 05.06.2018

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili pátečního jarmarku, kde se to dobrotami a dobrými nápady jen hemžilo.Děti se procvičily ve finanční gramotnosti a při nakupování si s dospěláky vyměnily role. Jarmark byl zakončen dražbou ušitých panenek. V nejbližších dnech budou získané prostředky předány do rukou obdarovaných. Někteří se zapojili i do sbírky pro útulek  pro opuštěná zvířata Archa v Liberci. Všichni odcházeli spokojeni. Ještě jednou děkujeme.

 01.06.2018

Infekční onemocnění - ROTAVIRY - výskyt v MŠ

- příznaky: bolesti břicha, zvracení, průjem

- nejčastěji postihuje děti do věku 5 let

- přenos kontaktem s nemocným či kontaminovaným předmětem

 24.05.2018

Vybíjená ve Veselé

Dne 22. 5. 2018 se žáci 3. - 5. ročníku zúčastnili turnaje ve vybíjené ve škole ve Veselé, kde se utkali se žáky dalších čtyř málotřídních škol. Bohužel se jim příliš nedařilo, ale atmosféra byla příjemná a všem se na návštěvě ve veselé líbilo.

 18.05.2018

MŠ - Plavání předškoláků

Od pondělí 21. 5. začíná kurz plavání pro předškolní děti.

 04.04.2018

Hasík

V minulých dnech proběhla na naší škole instruktáž žáků týkající se požární ochrany. Svým vystoupením děti zaujal pan Petr Loprais se svými kolegy z Hasičského záchranného sboru v mnichově Hradišti. Čeká nás ještě návštěva hasičské zbrojnice. Všichni se moc těšíme.

 04.04.2018

Miss panenka Junior

Žáci kroužku Dovedných rukou se již druhým rokem zapojili do charitativní akce Miss panenka Junior. Tentokrát dětem pomáhají i rodiče a prarodiče. Po 15. dubnu bychom chtěli dát i občanům možnost hlasovat o 3 nejkrásnější panenky. Podrobnosti včas zveřejníme.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz