Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 26.05.2020

Keramika

Vážení  rodiče,

na webu v sekci formuláře máte uvedený dopis od  Mgr. Krejsy, který zajišťuje keramický kroužek pro vaše děti, na jehož základě jsem se rozhodla Vám nabídnout následující možnosti:

  1. U dětí, které nenavštěvují ZŠ ani MŠ, bude kurz ukončen – u dětí končících docházku vyúčtováním podle pravidel uvedených v dopise.
  2. Kdo nemá  ještě zaplaceno, zaplatí pouze uskutečněné lekce
  3. U žáků ZŠ, kteří chodí do školy je možné do 12. 6. lekce dokončit /termíny by byly možné příští týden kromě úterý/

Podrobný přehled bude vyvěšen na nástěnkách v MŠ a ZŠ a v příloze Dokumenty. Cena za lekci je 120 Kč.

 21.05.2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

najdou rodiče, kteří ještě nevyplnili formulář pro děti nastupující do školy dne 25.5.2020, v sekci Formuláře ke stažení u mateřské školy.

 20.05.2020

Informace k otevření školy 25. 5. 2020

S platností od 25. 5. 2020 budou všíchni žáci, rodiče a návštěvníci základní školy používat zadní vchod do budovy. Děti budou ráno do budovy vpuštěni mezi 7:25 a 7:40 hod. Do školy nebudou přijati bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení /formulář s předtištěným jménem/. K dispozici budou mít 2 roušky. Doporučujeme spíše sportovní oblečení, protože za příznivého počasí budeme co nejvíce času trávit venku. Proto by bylo dobré, aby děti měly k dispozici /na pití a roušky/ nějaký malý batůžek. Na oběd bude 1., 2. a 3. třída odcházet  přibliřně ve 12 hodin, 4. a 5. ve 12:30. Odpolední vyzvedávání dětí proběhne po zazvonění u mříže.

 18.05.2020

UčíTelka

Informace k programu UčíTelka na toto období včetně pracovních listů najdete v Dokumentech pod heslem Speciál pro výuku vzděláváví

 18.05.2020

Úkoly od 18. 5. do 22. 5.

Úkoly je možné přinést v pátek 22. 5. 2020, nezapomeňte si odnést cvičební úbory!

1.třída

Slabikář – str. 99, 100, 101, doporučuji shlédnout na youtube nějaký díl Včelích medvídků

Pracovní list /viz Dokumenty/, ze strany 36 opsat do sešitu 2 verše /řádky/ a nakreslit k tomu obrázek. Str. 32 je dobrovolná pro bystré hlavy

Písanka č. 4 str. 18 – 4 řádky

Matematika str. 68, 69, 70 + pracovní list /viz Dokumenty/, doporučuji www.skolakov.eu- 1. třída – početní pyramidy

Prvouka - str. 68,69,70

2. třída

Český jazyk - PS s. 31 (jména místní) + pracovní list s. 60/2, s. 34

Písanka s. 24, 25 + trénovat čtení

Matematika - M s. 37, 38 (násobky dvou), geometrie M s. 76/2,3

Prvouka - Uč s. 53 + PS s. 57 (ptáci), Uč s. 54, 55 + PS s. 58 (hospodářská zvířata)

3. třída

Český jazyk - Vyjmenovaná slova po P - PS s. 17 + Uč s. 73,74 + VS s. 29, PS s. 18 + Uč s. 75 + VS s. 30

Matematika -  M s. 34 + Uč s. 103, 104, geometrie M s. 46/1

Prvouka - Uč s. 52 + PS s. 48/2, kašpárek 

Anglický jazyk Lekce 27. ( + opsat slovíčka a fráze)

4. třída -
Český jazyk - učebnice s.89,91 /tabulky   PS s26, 27   BČ s.44/2.3
Matematika  učebnice s.99 / tabulka   PS s.23, 38/1
Vlastivěda učebnice s.41   Ps s.23
Přírodověda  učebnice s58,59   PS s. 26/1,2,3
Anglický jazy
Dodělat lekci 28 + PS. str. 72 + 73
 
5. třída -
Český jazyk - učebnice s.116. 117 /tabulky   PS s23,24   BČ s.41
Matematika  s. 17 - 23/ tabulky  , do sešitu s.18/10, 19/3,6 ,  21/5,  22/4
Vlastivěda učebnice s.37   Ps s.22
Přírodověda učebnice s 62, 63  PS s.49/osmisměrka ) vylučovací a kožní soustava)
Anglický jazy
Dodělat lekci 28 + PS str. 72 + 73

 

 14.05.2020

Inzerát

Základní škola a Mateřská škola Jivina

přijme pro školní rok 2020-2021

kvalifikovanou učitelku pro předškolní vzdělávání.

Své žádosti se životopisem můžete zaslat nebo osobně odevzdat do28. 5. 2020, popř. se osobně zúčastnit pohovoru dne 21. 5. 2020 od 9 do 11  a od 14 do 16 hodin nebo 26. 5.2020 od 16 do 18   hodin v budově mateřské školy. Termín je třeba si telefonicky domluvit na tel. 733109064, volejte, prosím, v době od 9 do 12 hodin/

Dále bude proveden

nábor na místo nepedagogických pracovníků /uklízečky a pomocné síly do kuchyně/.

Své žádosti se životopisem opět zasílejte na Základní školu a Mateřskou školu Jivina, Jivina 9, 29414 do 28. 5. 2020, popř. se můžete osobně zúčastnit pohovoru dne 21. 5. 2020 od 9 do 11  a od 14 do 16 hodin nebo 26. 5. 2020 od 16 do 18   hodin v budově mateřské školy. Termín je třeba si telefonicky domluvit na tel. 733109064, volejte, prosím, v době od 9 do 12 hodin/

 11.05.2020

Úkoly od 11. 5. do 15. 5. 2020

Úkoly je možné odevzdat v pátek 15. 5. 2020 od 9 do 11 hodin

1. třída

Slabikář - str. 95, 96, 97, 98

písanka č. 4 - str. 16, 17

písanka č. 3 - str. 39 jen písmena, str. 40

Doporučuji DUM : Pozděnová: Vývojové poruchy učení čtenář. gramotnost - Slabiky bě, pě, vě, mě, Sachsová: Slabiky bě, pě, vě, mě, www.skolakov.eu.- český jazyk 2 - Motýlí hemžení

Matematika str. 65,66, 67

Doporučuji: www.skolakov.eu matematika 1.třída - Odčítání do 20, PUZZLE 1

pracovní list /viz Dokumenty nebo příloha odevzdaných úkolů/

Angličtina - procvičovat jazykyonline.cz

Prvouka s.66, 67

2. třída

Český jazyk - PS s. 30 (psaní velkých písmen), pracovní listy s. 33, 60/1 (vlastní jména)

Písanka s. 22, 23 + trénovat čtení

Matematika - M s. 34 (vyber si, nemusíš vše) M s. 35, 36 (příprava na násobení), geometrie M s. 76/1

Prvouka - Uč. s. 52 + PS s. 55 (ze života včel), PS s. 56 (opakování)

3. třída

Český jazyk - BČ s. 53 + Uč. s. 70 (pád)

PS s. 16/1 + Uč. s. 71 (opakování PJ),  BČ s. 58

Sloh - PS s. 17/1 + Uč. s. 72

sešit Vyjmenováná slova s. 28 (VS po P)

Matematika - M s. 33 + Uč. s. 99 - 101, geometrie M s. 44/3, 4, 5 + Uč s. 130, 131 (střed úsečky)

Prvouka - Uč. s. 50 - 51 + PS s. 47/6

Anglický jazyk  - PS s. 68 -69, učebnice str. 76 - 77 přečíst

4.třída

Český jazyk  učebnice 86-88/tabulky   PS s.24,25   BČ s.44/1

Matematika  učebnice s. 97,98/ diagramy    PS s.22, 37/2

Vlastivěda učebnice s.38,39   PS s.21,22

Přírodověda učebnice s.56,57   PS s.27/6

Anglický jazyk lekce 28

 

5.třída

Český jazyk  učebnice 113,114/ tabulky   PS s.22   BČ s.40

Matematika  ś.12/2,11   s.13/6,9   s.16/4

Vlastivěda   PS s.21

Přírodověda učebnice s.59,60   PS s.49/osmisměrka (oběhová a trávicí soustava)

Anglický jazyk lekce 28

 

 10.05.2020

Informace ke znovuotevření školy

Podrobnější informace s dotazníkem, který prosíme vrátit  vyplněný do 18.5. najdete u vrácených sešitů dětí nebo v Dokumentech a formulářích.

 05.05.2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce pro rok 2020/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Č.j.      31/2020                                                                    

Datum: 5. 5. 2020

Rozhodnutí k přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jivina, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona  a § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

Přijímá do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Jivina od školního roku 2020/2021děti s těmito registračními čísly:

V2BRI                                                      KN05V

VW69I                                                      CCWHG

VI5JH                                                       1QQ1R

M9DQC                                                    L8RCV

BZGGL                                                    URI0X

FA8XA                                                     SKJPI

RAN27

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy Základní školy a Mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy::5.5.2020……………………………………………

Datum zveřejnění:…5.5.2020

 05.05.2020

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

 Obracíme se na rodiče žáků přijatých pro školní rok 2020/2021 do 1. třídy, aby obratem, nejpozději však do 12. 5. 2020potvrdili, že jejich dítě opravdu do naší školy nastoupí. Je to pro nás důležité z důvodů organizačních a pro zajištění pomůcek. Formulář najdete na stránkách školy v oddělení dokumenty nebo na dveřích základní školy. Po vyplnění jej můžete přinést osobně nebo vhodit do schránky na budově ZŠ. Děkujeme za pochopení.

Pro příští školní rok, prosím, zajistěte dítěti. Penál, pastelky, desky na sešity /stačí jedny/, úbor na cvičení do tělocvičny i na hřiště, přezůvky, zástěru nebo košili na výtvarnou výchovu, box na svačinu.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz