Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 53 dětí.

Mateřská škola Jivina je dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 40 dětí. Třídy jsou smíšené s dětmi od 3 do 7 let.


Aktuální informace

 12.10.2021

Pozvánka na koncert našeho bývalého žáka Tomáše Vaňka

najdete v Dokumentech

 24.09.2021

Ředitelské volno

Připomínáme, že dne 27. 9. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno, škola bude uzavřena, nebude fungovat ani školní družina.

 15.09.2021

Dětský den NATO

V pátek 17. 9. 2021 se žáci naší školy zúčastní dne NATO v Hoškovicích. Do školy přijdou bez učení, ve vhodném oblečení a obuvi. Doporučujeme s sebou pláštěnku, svačinu a pití a dle uvážení drobné kapesné. Návrat na oběd.

 03.09.2021

Testování 6. a 9. září

Pondělí 6. 9. 2021 a čtvrtek 9. 9. 2021  před vyučováním testování v prostorách před tělocvičnou, přijďte, prosím, s předstihem. Žáci, kteří ten den mají ranní družinu, se budou testovat

ve škole.

 24.08.2021

Zahájení školního roku 2021 - 2022

Vzhledem ke stanoveným vládním opatřením zahájíme školní rok 1. září 2021 v 8 hodin povinným testováním v prostorách chodby před tělocvičnou. Bude se testovat antigenními testy "GENRUI". Další testování proběhne 6. a 9. 9. 2021 a dále pak dle stávající situace. u testování mohou být přítomni i rodiče.

 Poté přejdou žáci do jednotlivých tříd se svými třídními učitelkami. Vzhledem k situaci se obracíme na doprovázející rodiče žáků 2.-5. ročníku, aby na děti počkali v prostorách vchodu do školy, na 1 žáka 1. ročníku omezte přítomnost na 2 dospělé osoby, ostatní se budou moci podívat do prostor školy, pokud budou mít zájem, po skončení oficiální části.

1. září nebude ještě fungovat školní družina ani školní jídelna.

Žáci si přinesou s sebou školní aktovky, dostanou učebnice a pomůcky.

 29.06.2021

Vysvědčení

Sejdeme se v 8 hodin v jídelně.

 29.06.2021

Vyúčtování školní družiny

Ti, co nemají zaplacenou školní družinu, budou během měsíce července vyzváni k platbě. Děkujeme.

 29.06.2021

Hezké a poklidné prázdniny

přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům, V. Biskupová

 01.06.2021

Poděkování - jarmark

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vytvoření příjemné atmosféry při jarmarku pořádaném ke Dni dětí. Jsme rádi, že se mohla konat alespoň jedna z mnoha plánovaných akcí. Dokonce se smilovalo i počasí.

 24.05.2021

Úkol "Můj strom"

V rámci projektového dne dostaly děti pracovní list, který mají splněný odevzdat do 27.5.2021. Pokud by potřebovaly vytisknout obrázek, je možné jej zaslat do školy.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz