Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 74 dětí.

Mateřská škola Jivina je čtyřtřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 74 dětí.


Aktuální informace

 21.05.2024

Výskyt vší

Ve škole se vyskytly vši, prosíme o kontrolu dětí a v případě výskytu vší o úplné odstranění.

 17.05.2024

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025

                     Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14

Č.j.      37/2024                                                         

Datum: 16.5. 2024

Rozhodnutí k přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jivina, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona  a § 183 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

Přijímá do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Jivina od školního roku 2024/2025 děti s těmito registračními čísly:

10/2024            20/2024                   29/2024

11/2024            21/2024                   30/2024

12/2024            22/2024                   32/2024

13/2024            24/2024

14/2024            25/2024

15/2024            26/2024

17/2024            27/2024

19/2024          28/2024                              

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky školy Základní školy a Mateřské školy Jivina, Jivina 9, 29414 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy 17.5.2024……………………………………………

Datum zveřejnění:…17.5.2024

 02.05.2024

Plavecký výcvik

V pondělí 6. 5. začíná kurz plavání, který je povinnou součástí výuky. děti, které mají zdravotní problémy, donesou potvrzení od lékaře.

S sebou: plavky ručník, koupací čepici – vše nejlépe v igelitové tašce.

 

 25.04.2024

Jarní stezka

Z důvodu nepříznivého počasí zrušena,náhradní termín bude oznamen
 15.04.2024

Sběr papíru

proběhne od 19. 4. do 30. 4. 2024, kontejner bude přistaven za základní školou. Do sběru nepatří kartony a provázky. Děkujeme

 15.04.2024

Dotazníkové šetření - Klima školy

Vážení rodiče a žáci , 

i v letošním roce je pro Vás připravena možnost zapojit se do dotazníkového šetření, které by nám mohlo pomoci ke zlepšení podmínek spolupráce s Vámi. Dotazník bude dostupný do 24. 5. 2024 na níže uvedených odkazech

Jak se nám žije v naší škole (rodiče)

https://forms.office.com/r/zqma6U9cWy

https://forms.office.com/r/3YHrq3kRmb

 

 21.03.2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024 - 25

Zápis do první třídy proběhne 23. 4. 2024 v budově školy.

Vyplnění žádosti online 

Zákonní zástupci musí mít s sebou:

  • vyplněnou žádost o přijetí - přijde po elektronické registraci do emailu
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • popř. žádost o odklad 
 19.03.2024

Velikonoční dílničky

Ve čtvrtek 21. 3. 2024  mezi 13. a 16.30. hodinou se konají ve školní jídelně velikonoční dílničky pro děti a rodiče. Budou připravena různá stanoviště, kde si děti mohou vyrobit výrobky dle předloh a nebo si přinést vlastní materiál a tvořit dle fantazie.

 07.02.2024

Masopustní průvod

se uskuteční v úterý dne 13. 2. 2024. Děti z mateřské a základní školy se vydají přibližně v 8:30 od mateřské školy směrem k obecnímu úřadu, školní jídelně, dále budou pokračovat ulicí okolo "bytovek" na náves ke kapličce. Děti mají připravené písničky a básničky a budou odměněny drobným občerstvením.

 07.02.2024

Maškarní karneval

pro děti se uskuteční v neděli 18. února od 14 hodin v místní tělocvičně.

Dnes je ...


Kontakty

ZŠ a MŠ Jivina
Jivina 9
294 14 Jivina

ZŠ: 326 921 577 

MŠ: 326 921 578  

skola@skolajivina.cz