Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami Základní školy a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 54 dětí.

V letošním školním roce je škola tvořena samostatnou třídou pro první ročník, třídou pro druhý a pátý ročník a také třídou pro čtvrtý atřetí ročník.

Dále je ve škole

 • školní družina - 2 oddělení, která mají k dispozici 4 místnosti
 • učebna s interaktivní tabulí a školní knihovnou
 • ředitelna
 • kabinet na pomůcky
 • šatna a WC (chlapci, dívky)

Celá budova školy je vytápěna kotlem na koks a plynem. Vytápění je společné s místnostmi obecního úřadu.

 • Ve škole pracuje několik zájmových kroužků, jejiž přehled najdete zde
 • Projekt „ZŠ a MŠ Jivina - Šablony II“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015989 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za podpory ESF a státního rozpočtu ČR v celkové výši 581 404,- Kč.

    

  Doba realizace projektu 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022