Základní škola Jivina je školou málotřídní se dvěma třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle Všebecného vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu.

V letošním školním roce je škola tvořena samostatnou třídou pro první a druhý ročník a třídou pro třetí, čtvrtý a pátý ročník.

Dále je ve škole

  • školní družina ve dvou samostatných místnostech /herna a pracovna/
  • učebna pro výtvarnou výchovu
  • učebna s interaktivní tabulí a školní knihovnou
  • ředitelna
  • kabinet na pomůcky
  • šatna a WC (chlapci, dívky)

Celá budova školy je vytápěna kotlem na koks. Vytápění je společné s místnostmi obecního úřadu.

  • V roce 2010 byla škola v rámci projektu EU výrazně dovybavena výpočetní technikou a proto nyní vycházejí průměrně na jeden PC tři žáci.
  • Ve škole pracuje několik zájmových kroužků, jejiž přehled najdete zde