Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami, Základní škola a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II.

V letošním školním roce je škola tvořena samostatnou třídou pro první ročník, třídou pro druhý a třetí ročník a také třídou pro čtvrtý a pátý ročník.

Dále je ve škole

  • školní družina - 2 oddělení, která mají k dispozici 4 místnosti
  • učebna pro výtvarnou výchovu se změnila na třídu pro 1. ročník
  • učebna s interaktivní tabulí a školní knihovnou
  • ředitelna
  • kabinet na pomůcky
  • šatna a WC (chlapci, dívky)

Celá budova školy je vytápěna kotlem na koksa plynem. Vytápění je společné s místnostmi obecního úřadu.