Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami Základní školy a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu a Škola bez stresu II. kapacita školy je 54 dětí.

V letošním školním roce je škola tvořena samostatnou třídou pro první a třetí ročník, třídou pro druhý ročník a také třídou pro čtvrtý a pátý ročník.

Dále je ve škole

  • školní družina - 2 oddělení, která mají k dispozici 4 místnosti
  • učebna s interaktivní tabulí a školní knihovnou
  • ředitelna
  • kabinet na pomůcky
  • šatna a WC (chlapci, dívky)
  • Ve škole pracuje několik zájmových kroužků, jejiž přehled najdete zde

Celá budova školy je vytápěna kotlem na koks a plynem. Vytápění je společné s místnostmi obecního úřadu.


Projekt „ZŠ a MŠ Jivina - Šablony II“

Projekt „ZŠ a MŠ Jivina - Šablony II“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015989 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za podpory ESF a státního rozpočtu ČR v celkové výši 581 404,- Kč.

Doba realizace projektu 1. 9. 2019 – 28. 2. 2022


Projekt: DOVYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří došlo k vybavení zahrady mateřské školy novou herní sestavou s věží, dětským domečkem a houpací lávkou. Do kuchyně byl pořízen konvektomat a nerezový kuchyňský robot s míchacími nástavci a mlýnkem na maso.

Tímto došlo ke zlepšení herního vyžití dětí v mateřské škole, k jejich bezpečnějšímu pohybu po zahradě a určitě i k lepšímu vzhledu zahrady. Školní jídelna bude moci poskytovat kvalitnější stravování všech strávníků.

publicita