Základní škola Jivina je školou málotřídní se třemi třídami a pěti ročníky. Po celý školní rok je vyučováno podle zpracovaných tématických plánů s úpravami dle dané situace a v souladu s platnými učebními osnovami Základní školy a podle školního vzdělávacího plánu s názvem Škola bez stresu II. kapacita školy je 74 dětí.

V letošním školním roce je škola tvořena samostatnou třídou pro první a pátý ročník, třídou pro druhý ročník a také třídou pro třetí a čtvrtý ročník.

Dále je ve škole

  • školní družina - 2 oddělení, která mají k dispozici 4 místnosti
  • učebna s interaktivní tabulí a školní knihovnou
  • ředitelna
  • kabinet na pomůcky
  • šatna a WC (chlapci, dívky)

Celá budova školy je vytápěna kotlem na koks a plynem. Vytápění je společné s místnostmi obecního úřadu.


Projekt „Jan Amos Komenský"

Naše škola je zapojena do operačního programu Jan Amos Komesnký pod názvem Chceme se zdokonalovat.

Doba realizace projektu 1. 6. 2023 – 31. 5. 2025


Projekt: DOVYBAVENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

V rámci Programu rozvoje venkova byla prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří podána žádost na dovybavení školní jídelny novými stoly a židlemi.