Zřizovatelem školní družiny (ŠD) je ředitelství školy, o děti ve družině se stará Miloslava Bucharová,  Lenka Pelikovská a Tereza Pánková

ŠD pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy

 

Odpolední družina : začíná s koncem výuky v jednotlivých ročnících a končí v 15:30 hod.
Odchod dětí ze ŠD : 13:00 hod, 15:00 až 15:30 hod.
Děkujeme za pochopení a respektování těchto časů – výjimku tvoří dojíždějící žáci.

Ranní družina bude probíhat v době od 6:30 do 7:30 hod. Pro přihlášení se řídí stejným řádem školní družiny jako při odpoledním provozu.

Družina je zpoplatněna 200 Kč za měsíc. Úhrada bude probíhat opět na účet školy č. 51-6900940257/0100 KB Mnichovo Hradiště. 
 

Přihlášení dětí do ŠD

  • Každý žák si přinese přihlášku domů k podpisu.
  • Na přihlášce musí být uvedeno, v kolik hodin který den dítě odchází z družiny a zda odchází samo nebo v doprovodu rodičů, staršího sourozence, prarodičů. Veškerý doprovod musí být uveden jmenovitě.
  • Přihlášku do družiny musíte podat i v případě, že žák bude na oběd po skončení výuky čekat ve ŠD a po obědě jde domů.

Abychom předešli problémům a nedorozuměním, připomínáme, že bez písemného svolení nebude dítě uvolněno ze ŠD dříve než v hodinu uvedenou na přihlášce !!!

Školní vzdělávací program školní družiny je k nahlédnutí u vedení školy.