pro školní rok 2018/2019, začínáme od 3.9. 2017

 1.   DOVEDNÉ RUCE, vedoucí Veronika Biskupová

  Opět bude pracovat jako „občasník“. Rádi uvítáme dobré nápady jako inspiraci pro další práci.

 2.   Pondělí od 13:00 hod | FLÉTNA, vedoucí Petra Matoušová

  Zdravé dýchání, rytmizace, noty.

 3.   Čtvrtek od 13:00 hod 1x za 14 dní | ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK, pouze pro děti od 3. třídy, vedoucí Hana Štrosová

 4.   KERAMIKA, vedoucí Veronika Biskupová

  I v letošním školním roce by bylo možné využít nabídky na výrobu keramiky zhruba 1x měsíčně - zřejmě 1. úterý v měsíci, kroužek je hrazený - 470 Kč na pololetí /t.j. 4 lekce/.

 5.   Pondělí 15:30 hod | POHYBOVÉ HRY, vedoucí Miloslava Bucharová

  míčové hry, tanečky, základy atletiky ...

 6.   Čtvrtek 13:00 hod 1x za 14 dní |  VĚDA JE ZÁBAVA, vedoucí Kristýna Prokopová

  Jednoduché pokusy,...

 7. Anglický jazyk probíhá opět v mateřské škole

 

Každý žák se může přihlásit na libovolný počet zájmových útvarů.

Uvítáme jakékoli aktivity a náměty ke kroužkům z řad rodičů a veřejnosti.