pro školní rok 2019/2020, začínáme od 2.9. 2019

 1.   DOVEDNÉ RUCE, vedoucí Veronika Biskupová

  Opět bude pracovat jako „občasník“. Rádi uvítáme dobré nápady jako inspiraci pro další práci.

 2.   Středa jednou za 14 dní od 13:00 hod | FLÉTNA, vedoucí Petra Matoušová

  Zdravé dýchání, rytmizace, noty.

 3.   Čtvrtek od 13:00 hod 1x za 14 dní | ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK,  vedoucí Hana Štrosová

 4.   KERAMIKA, vedoucí Veronika Biskupová

  I v letošním školním roce by bylo možné využít nabídky na výrobu keramiky zhruba 1x měsíčně -roužek je hrazený - 480 Kč na pololetí /t.j. 4 lekce/.

 5.   Pondělí  13:15 a 15:30 hod | POHYBOVÉ HRY, vedoucí Miloslava Bucharová

  míčové hry, tanečky, základy atletiky ...

 6.   Čtvrtek 13:00 hod 1x za 14 dní |  VĚDA JE ZÁBAVA, vedoucí Kristýna Prokopová

  Jednoduché pokusy,...

 7. Angličtina probíhá pouze v mateřské škole

 

Každý žák se může přihlásit na libovolný počet zájmových útvarů.

Uvítáme jakékoli aktivity a náměty ke kroužkům z řad rodičů a veřejnosti.