pro školní rok 2021/2022, začínáme od 2.9. 2021

 1.   DOVEDNÉ RUCE, vedoucí Veronika Biskupová

  Opět bude pracovat jako „občasník“. Rádi uvítáme dobré nápady jako inspiraci pro další práci.

 2.   Pondělí jednou za 14 dní od 13:00 hod | HUDEBNÍČEK, vedoucí Petra Matoušová

  Zdravé dýchání, rytmizace, noty.

 3.   Středa od 13:15 hod | ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK od 3. ročníku, vlastní kniha,  vedoucí Hana Štrosová

 4.   KERAMIKA, vedoucí Veronika Biskupová

  I v letošním školním roce by bylo možné využít nabídky na výrobu keramiky zhruba 1x měsíčně -roužek je hrazený - 480 Kč na pololetí /t.j. 4 lekce/.

 5.   Středa  13:15 a 15:30 hod | POHYBOVÉ HRY, vedoucí Miloslava Bucharová

  míčové hry, tanečky, základy atletiky ...

 6.  Pondělí 13:00 hod 1x za 14 dní |  NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY, vedoucí Kristýna Šulcová

   

 

Každý žák se může přihlásit na libovolný počet zájmových útvarů.

Uvítáme jakékoli aktivity a náměty ke kroužkům z řad rodičů a veřejnosti.