Provoz školní jídelny

  • Předem objednané obědy se vydávají ve Školní jídelně, Jivina 108, do jídlonosičů, popř. si je strávník může zkonzumovat ve vyhrazených prostorách a čase přímo v jídelně, cizí strávníci se nesmí stravovat společně se školními dětmi
  • Obědy se vydávají od 11:15 do 12:00 hodin
  • Nabídka jídla je stejná jako pro zaměstnance školy, stejná je i norma masa tj. 75 g
  • Vyvařovat se bude v době provozu školy nebo mateřské školy (tj. zhruba 14 dní o hlavních prázdninách), pokud by počet zájemců stoupl nad 30 denně, pak by se vařilo i v době prázdnin – to bude vždy včas upřesněno
  • Přihlašovací formulář ke stravování odevzdejte ve školní jídelně (budova č.p. 108) nebo na obecním úřadu

Objednávání a platba obědů

  • Objednávky jídel se přijímají vždy na následující týden do čtvrtka do 11 hodin na mailové adrese: strava@skolajivina.cz nebo na tel. 604 305 202 u vedoucí školní jídelny
  • bude k dispozici jídelní lístek s objednávkou v tištěné podobě (na stránkách školy nebo přímo v jídelně), který strávník odevzdá podepsaný vedoucí školní jídelny, aby se předešlo nedorozumění v objednávkách či platbách
  • Cena oběda je stanovena na 80 Kč, tato cena se může během roku změnit,
  • Platbu za obědy se budou  provádět inkasní platbou  (číslo účtu 51-6900940257/0100)  po 15. dni v měsíci

Informace ke stravování dostanete osobně v ZŠ,ŠJ nebo telefonicky na číslech 326921577, 604305202