1. ledna 2003 se naše škola stala školou s právní subjektivitou. Od tohoto data patří pod Základní školu Jivina nejen pět ročníků školáků, ale také Mateřská škola a Školní jídelna Jivina.

 

Současné obsazení školy v roce 2016/17 vypadá následovně:

 

Ředitelka školy : Mgr. Veronika Biskupová, zároveň je i třídní učitelkou v prvním ročníku
Třídní učitelka :

Dis. Kristýna Prokopová, třídní učitelka druháků a třeťáků

Mgr. Hana Štrosová, třídní učitelka čtvrťáků a páťáků

Vyučující angličtiny : Mgr.Alena Pytlounová
Učitelka, ŠD :

Miloslava Bucharová, vyučuje i přírodovědu,prvouku, hudební a tělesnou výchovu a dramatickou výchovu a zároveň se stará o děti ve školní družině,

Mgr. Alena Pytlounová

 

Asistentka pedagoga : Mgr. Alena Pytlounová
Úklid ve škole : Katka Řeháčková