1. ledna 2003 se naše škola stala školou s právní subjektivitou. Od tohoto data patří pod Základní školu Jivina nejen pět ročníků školáků, ale také Mateřská škola a Školní jídelna Jivina.

 

Současné obsazení školy v roce 2016/17 vypadá následovně:

 

Ředitelka školy : Mgr. Veronika Biskupová, zároveň je i třídní učitelkou v prvním a druhém ročníku
Třídní učitelka : Mgr. Hana Štrosová, třídní učitelkou třeťáků, čtvrťáků a páťáků
Vyučující angličtiny : Mgr.Alena Pytlounová, externí pracovnice
Učitelka, ŠD : Miloslava Bucharová, vyučuje i přírodovědu,prvouku, hudební a tělesnou výchovu a dramatickou výchovu a zároveň se stará o děti ve školní družině
Asistentka pedagoga : Dis.Kristýna Prokopová
Úklid ve škole : Katka Řeháčková