Informace dle zákona 106/99
Oficiální název školy : Základní škola a Mateřská škola Jivina
Adresa : Jivina 9, Jivina, 294 14
IČO školy : 75030322
IZO školy : 108 022 421
Číslo účtu školy : 51-6900940257/0100 KB Mn.Hradiště
Zřizovatel : Obec Jivina, www.jivina.cz
Učební dokument školy : 16847/96-2, Základní škola; ŠVP Škola bez stresu
Telefon ZŠ
Telefon MŠ a jídelna
:
:

326 921 577
326 921 578, Skřítci 606 647 289, Mravenečci 773 171 559

jídelna 604 305 202

Internetové stránky
E-mail ZŠ
:
:
www.skolajivina.cz
skola@skolajivina.cz
Datová schránka:   izk7qt
Ředitelka školy :  Mgr.Veronika Biskupová
Obsazenost
(údaje k září 2017)
: Počet tříd školy: 2, Počet žáků:31
Počet pedagogů: 5 asistenti 1 + 1 vychovatelka
Organizace : Začátek výuky v 07:45 hodin
Přestávka na oběd: 12:15 - 13:00 hodin