Historie školního vyučování je delší než historie samotné školní budovy.

Školní vyučování začalo na Jivině 15. září 1888. Třídy byly prozatím umístěny v domech Kynterů a Prylů.

Základní kámen ke stavbě školní budovy byl položen 15. dubna 1891 a již 30. srpna 1891 byla škola slavnostně vysvěcena a předána svému účelu. Stavba školy byla pořízena za 10.613 zlatých. Bohužel, první školní kronika která je uložena v archivu školy začíná až školním rokem 1936/37. Svou ředitelskou činnost zde končil Josef Cimr.

V pohnuté dny podzimu 1938 byl ve škole dvakrát ubytován prapor vojska, ve školní kuchyní byla ošetřovna Červeného kříže. Později zde byla na čas zřízena kancelář inspektorátu finanční stráže a 5. roty SOS.

V květnu 1945 přenocovali ve škole vojáci Rudé armády.

15. října 1950 nahradil ve funkci ředitele školy Jebavého profesor Jaroslav Stránský, který na naší škole působil do 1.2. 1956 kdy byl povolán do „Vyšší státní služby„ a ve funkci ho nahradila Marie Libenská. Tu 30.8.1956 vystřídala Jarmila Žďánská, která zdejší školu řídila přesně jeden rok.

31.8.1957 nastupuje na místo ředitele Eduard Svoboda, kterého vystřídala 5.9.1961 Eva Klabanová, která po roce odešla a na její místo nastupuje Jana Turková provdaná BULÍŘOVÁ. Ta školu řídila do 1.září 1965 kdy do funkce ředitele školy nastoupil Jaroslav FANTA a Jana Bulířová byla stanovena učitelkou. Když 30. června 1977 odešel J. Fanta do penze ujala se opět řízení školy Jana BULÍŘOVÁ.

Školní rok 1985 / 1986 - Tento školní rok zahajuje Jaroslav Fanta. Vítá všechny žáčky ve škole jménem paní učitelky Bulířové, která byla hospitalizována v nemocnici v Mladé Boleslavi a zpět do školy se měla vrátit v říjnu.

Bohužel 6. září 1985 podlehla ve věku 44. let těžké nemoci a tak Jaroslav Fanta vyučoval na jivinské škole až do 30. června 1986. Jako by smrt oblíbené jivinské učitelky předznamenala i následující osud školy. K 30. červnu 1986 byla místní škola ZRUŠENA. Oficiálně se uvádělo pro nedostatek žactva.

V následujícím školním roce, se ve školní budově sice vyučovalo, avšak ne jivinské žáky, ale děti z Mnichova Hradiště, které sem každé ráno i s jejich učiteli vozil autobus. Vypadalo to, že po 96 letech jivinská škola zanikla …

Novodobá historie

Po velkých politických změnách roku 1989 se zrodil nápad v naší obci znovu otevřít školu. Po sehnání všech potřebných povolení a vyřízení formalit se mohlo stát, že 2.září 1991 byla opět otevřena Základní škola v Jivině. Stalo se tak symbolicky po 100 letech od postavení původní školní budovy.

Do funkce ředitelky a učitelky nastoupila Hana ŠTROSOVÁ, která zdejší školu znala již ze své pedagogické praxe. Škola byla v původní budově spolu s mateřskou školkou. Zatím se učí pouze v jedné třídě prvňáčci a druháci.

Prostory však již nevyhovovaly a tak se během prázdnin 1992 celá škola přestěhovala do nových prostor nad obecním úřadem, kde byly dříve kanceláře ZD. Zde je škola do dnešních dnů.

Nový školní rok 92/93 byl již zahájen v „nové škole„ a s další paní učitelkou. Protože zde byla otevřena 3. a 4. třída, nastoupila na zdejší školu Hana Kavalíková. Nová škola má více prostor a tak byla otevřena i školní družina. Jako družinářka nastupuje Miloslava BUCHAROVÁ. V dubnu roku 93 odchází paní učitelka Kavalíková na mateřskou dovolenou a na její místo nastupuje učitel Pavel MRÁZ. Ten učil na jivinské škole do konce školního roku 92/93. Poté odešel ze školství a začal soukromě podnikat.

1. září 1994 nastoupila na zdejší školu jako učitelka Veronika BISKUPOVÁ, od září pracuje na škole divadelní soubor pod vedením Jiřího Pavlíčka. Paní učitelka Biskupová učila na škole až do svého odchodu na mateřskou dovolenou. Tedy do konce dubna 1998.

V roce 1997 pořádala jivinská škola „Olympiádu málotřídních škol“, od dubna 1998 do konce školního roku učili na jivinské škole manželé Filipovi. S počátkem nového školního roku 1998/99 přichází na naši školičku nová paní učitelka – Marie Dohelská, která na jivinské škole učila do 28. června 2002. Další velkou změnou v historii školy byl odchod dosavadní ředitelky H. Štrosové do soukromé sféry. Od 1. srpna 2000 ji vystřídala ve vedoucí funkci Veronika Biskupová, která se vrátila z mateřské dovolené.

Od roku 2000/01 je jivinská málotřídka „plnou“ školou prvního stupně. Její žáci tedy navštěvují první až pátý ročník ve své obci a odcházejí do škola v Mnichově Hradišti a Hlavici, až na druhý stupeň. Se začátkem školního roku 2002/03 se vrací zpět do jivinské školy na místo učitelky Hana Štrosová…