Název vzdělávacího programu: Škola bez stresu II.
Předkladatel : Základní škola a Mateřská škola Jivina, Jivina 9, 294 14
IČO: 75 03 03 22
ředitelka školy: Mgr. Veronika Biskupová
telefon: 326 921 577, e-mail: skola@skolajivina.cz, www.skolajivina.cz
Platnost dokumentu : od 4. 9. 2023
Zřizovatel : Obec Jivina, Jivina 9, 294 14
Forma vzdělání: : základní vzdělání
Aktuální znění ŠVP je k nahlédnutí v budově školy.